Et fugleliv ud over det sædvanlige

 

 

Fuglenes områder

De mange nor, moser, søer og enge og afvekslende fauna gør Langeland til et af de fuglerigeste områder i Danmark.

I bl.a. Tryggelev Nor, Påø Enge, Gulstav Mose og Botofte Skovmose er der mulighed for at se troldænder, lappedykkere, pibeænder, krikænder, fiskehejrer, edderfugle, rødryggede tornskader, rørdrum, tårnfalke, musvåger, havørne og røde glenter.

  • Gulstav Mose
Et fugleliv set fra Fugletaarnet ved Gulstav

Dansk Ornitologisk Forening

Hvis man er interesseret i at se, hvilke observationer der er af fugle og måske deltage i en fugletur eller overvære en ringmærkning, kan man læse mere på www.doffyn.dk
Fra sidst i juli til hen på efteråret er der mulighed for, at se de store fugletræk, når bl.a. vadefugle og rovfugle trækker sydpå. Rovfugletrækkene opleves bedst fra Gulstav Mose, Dovns Klint eller Fakkebjerg.

Observer fuglene

I Tryggelev Nor, Påø Enge og i Gulstav Mose er der fugletårne, som frit kan benyttes. I Tryggelev Nor finder du et flydende observationsskjul, hvor du på grund af envejsglas, kan komme helt tæt på fuglene og livet i noret.

Et fugleliv set fra Fugleskjul i Konabbe skov

© Destination Langeland