Turist- og Erhvervsforeningen Langeland

Vi markedsfører Langeland

Organisation

Organisationen bag Turist – og Erhvervsforeningen Langeland
Administrationen og forvaltningen af foreningens mange aktiviteter varetages af en dynamisk og velfungerende organisationen, som i teamwork – og dermed tæt dialog – løfter opgaverne på professionel vis med udgangspunkt i foreningens vision og målsætning.

Formål

Foreningens vedtægtsmæssige formål er at fremme turist- og erhvervsudviklingen på Langeland, Strynø og Siø. Den fremstår som initiativtager, koordinator og inspirator samt konkret udøvende praktiker og repræsentant for turismen og det øvrige erhverv på øen og eksternt.

Kontakt

Torvet 5, 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 35 05

info@destinationlangeland.dk

Turist - og Erhvervsforeningen Langland Hou Fyr
Turist - og Erhvervsforeningen Langland Vilde heste
Turist - og Erhvervsforeningen Langland Rudkøbing
Turist - og Erhvervsforeningen Langland Vindenergi

Historie for Turist – og Erhvervsforeningen Langeland

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland afholdt stiftende generalforsamling i januar 2002 med udgangspunkt i et idégrundlag byggende på at skabe en ny og handlekraftig forening med bred opbakning til at kunne arbejde for – og sikre – en samlet indsats for hele Langelands turisme og øvrige erhverv. Foreningens første arbejdsområder blev åbningen af Turist- og Erhvervskontoret, ansættelse af personale og udgivelsen af Langeland Guiden.

VEDTÆGTER (pdf)

MEDLEMSKAB AF TURIST- OG ERHVERVSFORENINGEN

PERSONALE

Bestyrelse

  • Britta Andersen. Privat medlem
  • Lasse Rasmussen. Ristinge Camping – Feriepark Langeland
  • Jeanette Pichard. Restaurant Generalen v/Pichardt
  • Holger Brodersen. Skovhus Keramik
  • Marlene Bremholm. Segway Langeland
  • Jakob Kromann. Spisestedet Havnen
  • Christian Ahlefeldt-Laurvig. Tranekær Slot

Bliv medlem idag

Tilmeld her

© Destination Langeland