JIMCO A/S er firmaet bag nogle af verdens mest unikke luft og spildevands rensnings- og steriliserings løsninger. Siden designet af sin allerførste air-rengørings enhed i 1993, har JIMCO A/S ikke set sig tilbage. I dag leverer virksomheden sine produkter til et stort antal industrier og institutioner på verdensplan. En kundekreds der er omfattende fabrikker indenfor fødevareindustrien, kommercielle køkkener, spildevand rensningsanlæg, skoler og plejehjem. Kort sagt, JIMCO A/S klarer alle typer af projekter – store som små. JIMCO A/S kombinerer sund fornuft med nytænkning, som grundlag for virksomhedens unikke produkter. Det er ikke tilfældigt, at JIMCO A/S levere luft-behandlingsenheder til nogle af de største kæder i verden – herunder McDonalds, Scandic Hotels, Daloon, Dansk Crown etc. Hos JIMCO A/S står tiden aldrig stille. Tværtimod virksomheden lægger stor vægt på produktudvikling – ofte gennemført i tæt samarbejde med kunden for at sikre, at det endelige produkt til fulde opfylder alle specifikke ønsker og behov. JIMCO A/S har autoriserede installatører i hele verden, der selvfølgelig installerer alle systemer og enheder. Samtidig, forpligter JIMCO A/S sig al form for vedligeholdelse af systemer, og tilbyder individuelle serviceaftaler. Gennem årene har JIMCO A/S fået tildelt en lang række priser for sine produkter – herunder EU’s Miljøpris, Fyns Amts Miljøpris og Langelands Erhvervspris.

Jimco A/S ist das Unternehmen, das hinter ei – nigen der weltweit einzigartigsten Luft- und Abwasserreinigungs- und Sterilisationslösun – gen steht. Seit der Gestaltung seiner ersten Luftreini – gunganlage im Jahr 1993, hat Jimco A/S nicht mehr zurückgeblickt. Heute liefert das Unternehmen seine Produkte an eine Reihe von Branchen und Institutionen weltweit. Sein Kun – denstamm umfasst Fabriken in der Lebensmit – telindustrie, Großküchen, Schulen und Pflege – heime. Kurz gesagt, Jimco A/S übernimmt alle Arten von Projekten – große wie auch kleine. Jimco A/S kombiniert gesunden Menschenverstand mit innovativem Denken als Grundlage der einzigartigen Produkte des Unternehmens. Es ist kein Zufall, dass Jimco A/S Luftbehand – lungseinheiten an einige der größten Ketten der Welt liefert – darunter McDonalds, Scandic Hotels, McCain, Danish Crown usw.

JIMCO A/S is the company behind some of the world’s most unique air and waste-water purification and sterilization solutions. Since designing its very first air-cleaning unit in 1993, JIMCO A/S has not looked back. Today, the company supplies its products to a large number of industries and institutions worldwide. Its customer base is comprising factories within the food industry, commercial kitchens, waste-water treatment plants, schools ,and nursing homes. In brief, JIMCO A/S undertakes all types of projects – large and small. JIMCO A/S combines common sense with innovative thinking as the basis of the company’s unique products. It is no coincidence that JIMCO A/S supplies air-treatment units to some of the biggest chains in the world – including McDonald’s, Scandic Hotels, Daloon, Danish Crown etc. At JIMCO A/S time never stands still. On the contrary, the company attaches the greatest importance to product development – often conducted in close cooperation with customers to ensure that the final product fully meets all specific customer requirements and needs. Authorized JIMCO A/S installers, who can be found worldwide, of course, install all systems and units. At the same time, JIMCO A/S undertakes all types of system and plant maintenance while offering individual service agreements. Over the years, JIMCO A/S has been awarded a number of prizes for its products – including the EU’s environmental award, the environmental award of the Region of Funen “Fyns Amts Miljøpris” and business excellence award “Langelands Erhvervspris”.

jimco_as
jimco_3
jimco_as
jimco_as