tranekaer_kirke

Kirker
– vores fælles historie

De fleste af kirkerne på Langeland er bygget i middelalderen og opført i romansk eller gotisk stil med altertavler eller prædikestole i renæssance- eller sen-renæssancestil. Glasmosaikker kan blandt andet ses i Bagenkop, Kædeby, Stoense og Skt. Bendts Kapel. I Bøstrup, Stoense, Longelse, Skrøbelev og Magleby kan ses billedkvadre og i Skrøbelev, Simmerbølle og Tullebølle kan du se kalkmalerier. Kalkmaleriet i Tullebølle har været kalket over flere gange, da det viser et ”skrækkeligt helvedesbillede”. Snøde er Langelands højest placerede kirke, Humble har den ældste kirkeklokke (1430), på kirkegården i Magleby findes en mindemur over flyvere fra 2. verdenskrig og i Rudkøbing spiller klokkespillet dagligt.
På Bøstrup Kirkegård ligger Grundtvigs ungdomselskede, fru Constance Leth begravet, I koret i Snøde Kirke hviler slægten Steensen, under alteret i Humble Kirke findes et tilmuret gravkapel for familien fra Skovsgaard og på Kirkegården i Tranekær ligger gravkapellet for slægten Ahlefeldt fra Tranekær Slot.

hou_kirke

Hou

Alterbillede af Julius Paulsen

stoense_kirke

Stoense

Træskærerarbejde i bruskbarok af Hans Gudewerth og Lorentz Jørgensen

snoede_kirke

Snøde

Prædikestol af Hans Gudewerth. I koret hviler slægten Steensen

boestrup_kirke

Bøstrup

Karakteristiske billedkvadre, bl.a. et Jesusportræt

tranekaer_kirke

Tranekær

Slotskirke. Gravkapel for slægten Ahlefeldt

tulleboelle_kirke

Tullebølle

Nygotisk altertavle med korsfæstelsesmaleri af F. Stock

simmerbolle_kirke

Simmerbølle

Kalkmaleri med en specielt udformning af Danmarks våbenskjold

strynoe_kirke

Strynø

Altertavle fra 1881 malet af J.E.C Rasmussen

rudkobing_kirke

Rudkøbing

Alterudsmykning er kopi af Aabykrucifikset

skroebelev_kirke

Skrøbelev

Granitskulpturer fra romansk tid og kalkmalerier fra 1400-tallet

longelse_kirke

Longelse

Altertavle med spændende figurer af dyder og evangelister

fuglsboelle_kirke

Fuglsbølle

Prædikestol fra 1644 i bruskbarok af Lorentz Jørgensen

lindelse_kirke

Lindelse

1300-tals krucifiksgruppe og fløjaltertavle fra omkring 1500

kaedeby_kirke

Kædeby

Flot glasmosaik i apsis

humble_kirke

Humble

Tilmuret gravkapel for Skovsgaard. Langelands ældste klokke fra 1430

ristinge_kirke

Ristinge

Altertavle malet af Johannes Kragh

fodslette_kirke

Fodslette

Altertavle med sengotisk billedskærerarbejde med Madonna

tryggelev_kirke

Tryggelev

Prædikestol fra 1872 og ny altertavle fra 2014 af Gitte Buch

magleby_kirke

Magleby

Adskillige kvadermateriale i kirkens yngre murværk

bagenkop_kirke

Bagenkop

Nyere kirke fra 1920. Glasmosaik af Helle Scharling-Todd

© Destination Langeland