Oplev Langeland til fods

naturen de vilde heste ved gulstav

Få naturen helt tæt på

Uanset om man befinder sig i skoven, ved stranden eller et andet sted i naturen, giver det at gå, en lang række af sanseindtryk. Duften af våd skovbund, smagen af salt ved havet eller lyden af fugle eller blade der bevæger sig, giver os erindringer om tidligere ture og oplevelser oftest med det resultat, at vi føler os glade og afslappede.

En fodtur Langeland rundt langs kysten
To ildsjæle har gået Langeland rundt langs kysten. 

Der findes desværre ingen samlet oversigt over alle vandreruterne, men ved indgangen til mange naturområder findes der en kasse med foldere. Mange foldere findes også digitalt på bl.a. følgende sider: www.naturstyrelsen.dk  www.spor.dk samt www.fuglevaernsfonden.dk.

 

Naturen Gulstav

Sydlangeland og Vilde Heste

På sydspidsen af Langeland findes et fantastisk naturområde med skov, klint og vådområder. Her går vores vilde heste og det er et fantastisk område med fugle.

Naturen Ristinge Klint

Ristinge Klint

Ristinge Klint er 30 m over havet, der hvor klintet er højest. Stierne er kun for besøgende til fods. Der er adgang til klinten fra p-pladser og stier.

Naturen Skovene på Nordlangeland

Nordlangelands Statsskove

Helt mod nord ligger de flotte statskovemed masser af stier. Her er der shelterplads og derer også her vores flotte sorte egern de bor. 

Strynø

Sporene på Strynø

Sporene på Strynø er delvis trampestier og er kun åbne for færdsel til fods. Der er to ruter på Strynø, en på ca 3 km og en på ca 5,3 km.

Gulstav Mose - Fuglereservat

Gulstav Mose

I mosen kan du bl.a. se lappedykker, vandrikse, grønbenet rørhøne og rødrygget tornskade. Om foråret kan man være heldig og høre rørdrummen.

Tryggelev Nor - Fuglereservat

Tryggelev og Nørreballe Nor

Tryggelev og Nørreballe Nor ligger i et område på 180 hektar. I Tryggelev Nor findes et flydende fugleskjul med envejsglas.

Øhavsstien - Langelandsbroen

Øhavsstien kort 4

Kort 4 – Svendborg-Rudkøbing. Stien er åben for færdsel til fods fra seks morgen til solnedgang. Hunde skal føres i snor. Tag hensyn, du går på privat ejendom.

Øhavsstien - Stengade Strand

Øhavsstien kort 5

Kort 5 – Lohals-Stengade. Stien er åben for færdsel til fods fra klokken seks morgen til solnedgang. Hunde skal føres i snor. Tag hensyn, du går på privat ejendom.

Øhavsstien Rudkøbing Vejle

Øhavsstien kort 6

Kort 6 – Rudkøbing-Henninge Nor. Stien er åben for færdsel til fods fra seks morgen til solnedgang. Hunde skal føres i snor. Tag hensyn, du går på privat ejendom.

longelse bondegaardsskov dansk urskov

Longelse Bondegårdsskov

Skoven er en kulturskov og har været urørt skov siden 1980’erne. Dvs at der ikke fældes og nyplantes i skoven.
Skoven kan spores tilbage til år 1682.

rudkobing vejle hjertesti

Hjertestien ved Rudkøbing

Stien, som ligger lige syd for Rudkøbing, går rundt om naturområdet Rudkøbing Vejle og igennem Fredskoven. Stien er 2,3 km.

hennetved haver skovsgaard gods

Hennetved Haver

Skoven, som  hører under Skovsgaard gods,  er på 45 ha og har et varieret terræn med hatbakker og en skovsø. Der ligger også tre oldtidsminder i skoven.

paaoe enge spor skovsggard gods

Påø Enge

Påø Enge er på 67 ha og har for tusinde år siden været en sø. Bunden af engen består af tørv. I 1800-tallet er der blevet gravet grøfter, så engen er blevet delvis drænet.

paaoe enge spor ved skovsgaard gods

Konabbe Skov

Navnet »Konabbe« hentyder til at skoven har været benyttet til afgræsning for kvæg. Indtil starten af 1800-tallet havde man dyr i skovenen.

spor ved skovsgaard voldgraven og mollen

Voldgraven og Skovsgaard Mølle

Stien starter i det sydvestlige hjørne af Skovsgaards park. I perioder kan den være omlagt på grund af græssende dyr –
følg da skiltene. Ruten er ca. 2 km.

© Destination Langeland