Slotsbyen Tranekær

 

 

 

Tranekær

 

Slotsbyen Tranekær er enestående i Danmark, da Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1760-1832) ønskede sig en by der mindede om et tysk fyrstendømme. Han byggede adskillige bygninger og hentede udenlandske håndværkere og funktionærer til byen. Mange af husene havde navn efter hvem, der boede i bygningen eller det den blev brugt til. Således kan man finde huse med navnene: Sukkerfabrikken, Musikanthusene, Taffeldækkerhuset, Hønsehuset, Sadelmagerhuset og Asylet, som var børnehave for børn af godsets medarbejdere (nedlagt i 1953). Man kan stadig se disse fredede bygninger, hvoraf de fleste i dag er privatejede.

Slotsbyen Tranekær huset Lygten
slotsmyen tranekær musikanthusene
slotsbyen tranekær hønsehuset
slotsbyen tranekær slotsgade

Spændende steder i Tranekær

medicinhaverne_tranekaer

Medicinhaverne

Ved du, at en plante som Marietidsel kan gendanne noget af leveren? At indholdet i Amerikansk Taks bruges i kemoterapi, eller at peberrod er god mod forkølelse?

tickon_mellem_blodbog_eg

TICKON

Tranekær Internationale Center for Kunst Og Natur. Siden 1993 har omkring 30 danske og internationale kunstnere af høj klasse skabt Land Art i parken.

tranekaer_slotsmolle

Tranekær Slotsmølle

Der har stået møller i flere hundrede år, møller som tilhørte grevskabet i Tranekær. Møllen ejes i dag af Tranekær Møllelaug, som driver og vedligeholder møllen fra 1846.

souvenariet

Souvenariet

En hel verden fortalt i små bidder – og så på en humoristisk måde. Ja, det er de både elskede og hadede souvenirs, det drejer sig om.

tranekaer_slot_set_fra_parken

Rundvisning på Tranekær Slot

Kom med indenfor murene
og oplev et rigtigt beboet slot indefra.

Se her hvordan du får fat i din billet

 

spisesteder_photo_pixabay

Sulten og tid til en pause?

 

Café Orangeriet

Restaurant Generalen v/Pichardts

 

Tranekær Kirke

I den vestlige del af Tranekær ligger kirken fra 1450. Kirken er i gotisk stil og gulkalket og er bygget om i større stil i 1804 og 1886. På den sydlige del af kirkegården ligger gravkapellet til grevskabet Ahlefeldt. Gravkapellet, der er fra 1670, er af marmor og sandsten og har et jerngitter foran. Indtil 1942 var kirken i slottes eje.

slotsbyen tranekær med Tranekær Kirke

Tranekær Slot er det ældste verdslige beboet hus i Danmark.

Tranekær Slot

Tranekær Slot beboes af familien Ahlefeldt-Laurvig og er det ældste verdslige beboede hus i Danmark. Slægten Ahlefeldt-Laurvig kom til slottet i 1659 som en del af en medgift ved et bryllup mellem Margrethe Dorothea Rantzau, datter af Christian Rantzau og Frederik Ahlefeldt.

I 1672 ophøjedes Frederik Ahlefeldt  i den danske grevestand. Han samlede Tranekær og sine andre besiddelser til at danne Grevskabet Langeland.

Tranekær i dag
Tranekær Gods er i dag en moderne land- og skovbrugsvirksomhed på 1.733 hektar. Landbruget drives traditionelt med produktion af korn og frø-afgrøder. Inklusive forpagtning og pasningsaftale dyrkes der afgrøder på 1.075 hektar og på 289 hektar er der diverse miljøgræsaftaler, biotopplaner til vildtet m.m. Skoven drives som traditionelt skovbrug.

Det er muligt at leje sig ind på slottet i forbindelse med møder, konferencer og firmamiddage, hvor det også er muligt at overnatte.

Læs mere om slottet

 

i slotsbyen tranekær ligger Tranekær Slot
slotbyen tranekær gavlen på Tranekær Slot

© Destination Langeland