De vilde heste bliver kaldt vilde, fordi de lever med mindst mulig indblanding fra mennesker.

 

 

Exmoor Ponyer

En exmoor pony er ca. 130 høj, med en bred krop og muskuløse sorte ben. Pelsen er brunlig og vinterpelsen består både af uldhår og dækhår. Faktisk er vinterpelsen så tyk, at der kan ligge sne på ponyens ryg uden at det smelter. Ponyerne på Sydlangeland kom hertil fra Tærø ved Møn i 2006, hvor flokken har levet vildt siden 1964. Ponyernes opgave er at afgræsse områderne, så sollyset kan nå ned til jordoverfladen, og på den måde fremme artsrigdommen af planter og dyr.

Andet

Klint, fuglereservat, skov, strand mm.

Du må gerne komme på besøg

Området, hvor hestene går, er indhegnet, men der er fri adgang, så længe man overholder adgangsreglerne. Flokken kan ofte ses fra hatbakken ”Ørnehøj”, mindre flokke af hestene kan ses ved Klise Nor ved Bagenkop og Flådet ved Tranekær.

Hestene er vilde – så husk at holde en afstand af minimum 50 meter. De er dog vant til, at der er mennersker der går tur i området.

Vilde Heste

Vi passer godt på vores vilde heste

De vilde heste bliver kaldt vilde, fordi de lever med mindst mulig indblanding fra mennesker. I strenge vintre bliver der dog lagt stråfoder ud og hestene er altid under opsyn, så hvis de bliver syge, bliver der tilkaldt en dyrlæge. De lever i en flok på ca. 60 voksne dyr og med førerhingst og førerhoppe, med mellemrum må man dog udskifte førerhingsten for at undgå indavl.

 

© Destination Langeland

 

Vilde Heste
Vilde Heste

© Destination Langeland